Strihanie, úprava živých plotov

Strihanie, úprava živých plotov
Živé ploty vám vytvoria krásnu, hustú protipohľadovú barieru a záhradu rovnomerne predelia. Pravidelné strihanie tují, vtáčieho zobu, krušpánu umožnujú celoročne plniť svoj účel. Pekne upravený živý plot výborne tlmí nárazy vetra a zachytáva z ovzdušia prach, čím získate pokojné, čisté, ničím nerušené súkromie

 

Viac o údržbe živého plota  | Ukážky živých plotov