Odborné články o údržbe záhrad

Ako predísť striedaniu rodivosti stromov

22.03.2014 15:02
Základnou podmienkou ako predchádzať striedaniu rodivosti pri pestovaní ovocných stromov je rez a ošetrovanie.    Sú to hlavné činnosti, ktoré majú najväčší vplyv pre jednotlivé ovocné stromy. Rez a ošetrovanie ovocných stromov má dôležitý význam ako pri intenzívnom tak...

Výchovný rez mladých stromkov

25.02.2014 09:31
Výchovný rez sa robí len pri mladých stromoch v prvom až piatom roku po výsadbe. Cieľom rezu je vytvorenie vzdušnej a pevnej koruny stromu v budúcnosti, ktorá bude každoročne prinášať stabilnú úrodu.   Treba však venovať pozornosť pre výber základných kostrových konárov a pestovateľského...

Prečo rezať ovocné stromy

13.02.2014 20:42
Bez pravidelného rezu rodivé drevo, na ktorom sa vytvárajú kvety a plody by po niekoľkých rokoch úplne zostarlo. Úrodnosť stromov sa nepravidelným rezom postupne presúva od stredu koruny smerom von. To zapríčinuje že množstvo plodov ohýba celé konáre od stredu koruny smerom k...

Ako pomôže zmladzovací rez ovocným stromov

07.02.2014 13:49
Zmladzovací rez je hlbší zásah nevyhnutný pri starších stromoch, predovšetkým pri jadrovinách. Vykonáva sa hlavne v rokoch, ked sú už ročné prírastky krátke alebo žiadne. Ak sa na stromoch nerobil v minulosti žiadny rez je potrebný hlboký zmladzovací rez. Niekedy aj pri mladších stromoch je...

Presvetlenie a udržovací rez ovocných stromov

05.02.2014 08:30
Presvetľovací rez Odborný zásah, pri ktorom sa z koruny stromu odstránia na konárový krúžok jednoročné plané výhonky - vlky, starý rodivý obrast, niektoré poškodené kostrové alebo bočné konáre.         Výhody presvetľovacieho rezu dostatočne vzdušná a svetlá koruna...

Zmladenie korún starších jabloní

03.02.2014 12:45
Zmladzovací rez jabloní je potrebný po niekoľkých rokoch aj v pravidelne orezávaných korunách. Predovšetkým bohato rodiace kultivary sa rýchlo vyčerpajú. Ich plody sú malé a rast výhonkov je značne spomalený. Zmladzovanie znamená spätný rez až po viacročné drevo, pričom sa koruna asi o tretinu...

Aký význam má zimný rez ovocných stromov?

02.02.2014 18:04
Rez ovocných stromov a drevín v zimnom období ovplyvní nielen úrodu a kvalitu plodov, ale aj celkový tvar stromu. Bez pravidelného rezu sa rýchlo zahustia a už po niekoľkých rokoch neprinášajú dostatok plodov.     Zimný rez ovocných stromov je potrebné vykonať v časovom období,...

Ako strihať ovocné stromy

31.01.2014 17:25
Skôr ako vezmete do rúk nožnice a pílku, je potrebné vedieť základné zásady, ktoré treba dodržiavať. Podľa zásad dokážete aj Vy orezať stromy správne Ak chcete orezať jabloň, čerešnu, či broskyňu, pre všetky platia určité zásady.     Zásady rezu ovocných stromov...

Ako rozoznať rodivý a rastový konár na strome

27.01.2014 11:18
Mnohý záhradkári strihajú stromy svojpomocne väčšinou ako vedia a pritom nerozozanávajú, ktorý konár nesie kvetné a ktorý rastové púčiky. Pritom sú to základné vlastnosti pre ktoré sa stromy strihajú.   Rastové a rodivé púčiky sa nachádzajú zväčša pri správne strihaných stromoch na každom...
<< 1 | 2