Postup ako vytvoriť peknú korunu mladých stromkov

16.12.2019 09:21
Ako vybudovať peknú korunu stromu?
Koľko konárov treba na vytvorenie koruny?
Kde zastrihnuť jednotlivé konáre?
 

Výchovný rez

 
Výchovný rez sa robí len pri mladých stromoch v prvom až piatom roku po výsadbe.
 
 
Cielom rezu je vytvorenie vzdušnej a pevnej koruny stromu v budúcnosti, ktorá bude každoročne prinášať stabilnú úrodu.
 
 
Treba však venovať pozornosť pre výber základných kostrových konárov a pestovateľského tvaru.
 
 
Pri voľne rastúcich a vretenovitých tvaroch sa buduje koruna s 3-4 hlavných kostrových konárov a stredníka.
 

Výchovný rez slúži na:

 
  • vytvorenie pevnej a stabilnej koruny so stredníkom
  • zapestovanie rovnomerne rozložených rodivých konárov
  • správny pestovateľský tvaru koruny
  • dlhodobú úrodnosť a živostnosť stromu
 

Postup založenia koruny mladého stromu

 
Je to veľmi dôležitý rez, lebo vzniknuté chyby sa neskôr dajú len veľmi ťažko napraviť a odrazí sa to na úrodnosti stromu. Preto pri výchovnom reze treba dbať najmä výberu správnych konárov, ktoré budú nosným ťažiskom úrody. 

 

Vybraté konáre, ktoré budú tvoriť hlavnú kostru stromu so stredníkom. Výhonky treba skrátiť o viac ako polovicu. Týmto krátkym rezom sa dosiahne pevná a stabilná koruna z daných konárov.
 
 
Zo skrátených konárov vyrastú dva až tri mladé výhony, s ktorých sa ponechá iba jeden smerujúci von s koruny.
 
 
Stredník sa skráti o jednu pätinu nad bočnými konármi, aby sa vytvorila miazgová rovnováha (rovnomerné rozloženie tlaku živín v konároch).
 
 
Týmto postupom sa vytvorí pevná a vzdušná koruna mladých stromov s rodivým obrastom. Správne urobený výchovný rez, znamená solídny základ pre budúcu úrodu.