Základné spôsoby rezu ovocných stromov

04.04.2020 10:05

Základné spôsoby rezu tvoria podstatu pri akomkolvek druhu ovocného stromu. Sú súčasťou zimného, resp. predjarného a letného rezu stromov. Majú rôzny účinok aj rozsah použitia pre jednotlivé druhy.

 

 

Základné spôsoby rezu na ovocných stromoch

 

Pri ovocných stromoch sa používajú tieto metody rezu:

  • krátky
  • stredný
  • dlhý
  • výchovný
  • udržovací
  • zmladzovací

 

Význam a použitie jednolitvých spôsobov

 

Krátky rez - uplatnite vtedy, ak chcete dosiahnuť silnejšie výhonky v niektorej časti koruny. Nechajte asi 1/3 výhonku tak, aby na ňom zostali 2 až 4 púčiky, zvyšok výhonku odrežte. Treba rezať na vonkajší púčik, teda na ten, ktorý smeruje von z koruny a má dostatok svetla a priestoru na rast.

 

Krátky rez vyvolá bujnejší rast, preto ho použite iba pri stromoch, ktoré sú štepené na slaborastúcom podpníku, aby ste dosiahli žiaduci stupeň rozkonárenia a zapestovania tvaru.

 

Tento rez neodporúčam používať na rodivých a rýchlorastúcich odrodách najme u jabloní a hrušiek, Dochádza k silnej regenerácií a rastu množstva mladých výhonkov a strate na úrode. Používa sa pri tvarovaní jabloní a hrušiek pestovaných na drôtenke, kde má opodstatnenie pre tvorbu rodivého obrastu 

 

 

Stredný rez – používajte pri stromoch v plnej rodivosti. Odstráňte pri ňom ½ výhonku. Pri slabšie rastúcich jabloniach (vrúbľované na podpníkoch M9) ponechajte viac ako polovicu výhonku. Výsledkom bude vyrovnaný pomer pri tvorbe rodivého obrastu a rastu konárov.

 

 

Dlhý rez – vykonajte ho vtedy, ak potrebujete dosiahnuť vytvorenie väčšieho množstva rodivého obrastu. Je to rez na rodivosť stromu. Odstráňte len malú časť 1/4 až 1/5 výhonku. Rez vyvolá dostatočnú násadu rodivého obrastu v tomto roku, čo znamená, veľa kvetných pukov a úrody v budúcom roku.Je vhodný pre väčšinu ovocných stromov štepených na stredne a rýchlo rastúcich podníkoch a používa spolu s výchovným, udržovacím a zmladzovacím rezom.

 

Výchovný rez – použite len pri mladých stromoch v prvom až treťom roku po výsadbe. Výchovným rezom docielite vzdušnú a pevnú korunu stromu v budúcnosti, ktorá bude každoročne prinášať stabilnú úrodu. Treba venovať pozornosť výberu základných kostrových konárov a pestovateľského tvaru.

 

Pri voľne rastúcich tvaroch ponechajte 3-4 hlavné kostrové konáre a stredník. Je to veľmi dôležitý rez, lebo vzniknuté chyby sa neskôr dajú len veľmi ťažko napraviť a odrazí sa to na úrodnosti stromu.

 

 

 

Udržiavací rez – uplatnite pri stromoch, ktoré budú alebo sú v plnej rodivosti. Odstraňujte choré, poškodené, križujúce a zahusťujúce konáre. Venujte pozornosť pri reze na rodivý obrast – radšej režte menej ako viac. Pri reze dbajte na to, aby strom nevytváral oblúkovité konáre, podporuje sa rast planých výhonkov – vlky. Oblúkovité, metlovité konáre odstránte po mladší konár smerujúci šikmo nahor a von s koruny. Udržovací rez je vhodné robiť spolu s presvetlovacím rezom na starších a hustých stromov, aby ste dosiahli v korune dostatok svetla pre správne dozretie plodov

 

 

Zmladzovací rez – robte pri ovocných stromoch, ktoré prestávajú rodiť. Zmladzujte len staršie a zdravé stromy, ktoré sa po reze vrátia do reálnej rodivosti. Môžete rezať aj staršie drevo (3 až 5 ročného, alebo staršieho).

 

Odstráňte tie konáre, ktoré sú poškodené a vytvárajú veľmi málo rodivého obrastu. Zrezaním o viac ako polovicu konárov, musíte rešpektovať vyváženosť koruny – dostatočné presvetlenie, počet hlavných konárov voči stredníku a tvar stromu. 

 

Pri zmladzovaní sa používa rez na prevod, pri ktorom na oblúkovito rastúcom konári k zemi vyrastajú v hornej časti mladé konáre. Vyberte jeden najbližšie rastúci konár v hornej časti oblúka smerom do hora a tam zvišnú časť oblúka odrežte na konárový krúžok. Rez na prevod aplikujte na všetky oblúkovito prehnuté konáre smerujúce k zemi. Dosiahnete tak správny tvar koruny.

 

Konáre režte na konárový krúžok, aby sa rana po reze rýchlo zacelila. Väčšie rezné plochy zatrite štepárskym voskom, ktorý zabráni napadnutiu stromu škodcami a hubovými chorobami.

 

Základné sposoby rezu, ktoré vám pomôžu:

 

  • Krátky, stredný a dlhý rez - používajú sa pre zapestovanie koruny, tvorbu nových bočných výhonkov, obnovu rodivého dreva na dlhých výhonkoch, pravidelnosť úrody kvalitných plodov na starších stromoch

 

  • Výchovný, udržovací a zmladzovacví rez -  používajú sa od výsadby až po obnovu rodivosti stromov. Zabezpečenie pevnej, stabilnej koruny, dostatočne presvetlená a vzdušná koruna stromu prináša kvalitné a chutné ocovie, pravidlene rezané stromy vydržia dlho mladé a plné sily

 

autor článku

 

Michal Tibenský

Pomáham záhradkárom so strihaním ovocných stromov, aby získali zo stromov kvalitnú, chutnú úrodu plodov a mali pekné, zdravé stromy. Zároveň si ušetrili  viac času, námahy a nemuseli sa trápiť so strihaním svojpomocne.

Viac informácií o mne