Aký význam má zimný rez ovocných stromov?

02.02.2014 18:04

Rez ovocných stromov a drevín v zimnom období ovplyvní nielen úrodu a kvalitu plodov, ale aj celkový tvar stromu. Bez pravidelného rezu sa rýchlo zahustia a už po niekoľkých rokoch neprinášajú dostatok plodov.
 
 
Zimný rez ovocných stromov je potrebné vykonať v časovom období, ked stromy začínajú nastupovať do vegetačného cyklu. Zimný rez je potrebné robiť od vysadenia, počas rodivosti až po starnutie stromov. Pravidelným rezom a ošetrovaním počas zimy sa dosiahne pevná, presvetlená koruna s následnou úrodou kvalitného ovocia. 

 

 

 

Význam zimného rezu ovocných stromov

  • tvorba rodivého obrastu a kvetných púčikov od výsadby až po staré stromy
  • vytvorí sa pevná, presvetlená a vzdušná koruna stromov
  • dosiahne sa kvalitná a chutná úroda ovocia každým rokom
  • pravidelná rodivosť aj v staršom veku stromov
  • pravidelným a správnym rezom stromy starnú pomalšie
  • zamedzenie striedania rodivosti stromov