Výchovný rez mladých stromkov

25.02.2014 09:31

Výchovný rez sa robí len pri mladých stromoch v prvom až piatom roku po výsadbe. Cieľom rezu je vytvorenie vzdušnej a pevnej koruny stromu v budúcnosti, ktorá bude každoročne prinášať stabilnú úrodu.

 

Treba však venovať pozornosť pre výber základných kostrových konárov a pestovateľského tvaru. Pri voľne rastúcich a vretenovitých tvaroch sa buduje koruna s 3-4 hlavných kostrových konárov a stredníka.

 

 

Dôvody, prečo robiť výchovný rez

  • vytvorenie pevnej a stabilnej koruny so stredníkom
  • zapestovanie rovnomerne rozložených rodivých konárov
  • správny pestovateľský tvaru koruny
  • základ pre dlhodobú úrodnosť a živostnosť stromu

 

Ako postupovať pri výchovnom reze mladých stromov

 

Je to veľmi dôležitý rez, lebo vzniknuté chyby sa neskôr dajú len veľmi ťažko napraviť a odrazí sa to na úrodnosti stromu. Preto pri výchovnom reze treba dbať najmä výberu správnych konárov, ktoré budú nosným ťažiskom úrody.  

 

Vybraté konáre, ktoré budú tvoriť hlavnú kostru stromu so stredníkom. Výhonky treba skrátiť o viac ako polovicu. Týmto krátkym rezom sa dosiahne pevná a stabilná koruna z daných konárov.

 

Zo skrátených konárov vyrastú asi dva až tri mladé, s ktorých sa ponechá iba jeden smerujúci von s koruny. Stredník sa skrati o jednu pätinu nad bočnými konármi, aby sa vytvorila miazgová rovnováha (rovnomerné rozloženie tlaku živín v konároch).

 

Týmto postupom sa vytvorí pevná a vzdušná koruna mladých stromov s rodivým drevom. Správne urobený výchovný rez, znamená solídny základ pre budúcu úrodu.