Zniženie korún ovocných stromov

15.11.2018 14:11
Zmladzovací rez je hlbší zásah nevyhnutný pri starších stromoch. Vykonáva sa hlavne v rokoch, ked sú už ročné prírastky krátke a stromy majú rok čo rok slabšiu úrodu.
 
 
Ak sa na stromoch nerobil v minulosti žiadny rez je potrebný hlboký zmladzovací rez. Niekedy aj pri mladších stromoch je potrebné stredne silné zmladenie, vtedy sa robia zásahy do mladších 4 až 6 ročných konárov.
 
 
Napríklad veľmi úrodná odroda šampion sa už za tri roky na slabo rastúcom podpníku vysilí a treba ju zmladiť.

 

Zmladzovací rez je potrebný na:

 
  • zníženie vysokých a širokých korún
  • spevnenie a stabilizácia starých stromov
  • určenie tvaru stromov
  • podpora rastu rodivého dreva a úrody plodov
  • obnova tvorby nových výhonkov pre budúcu úrodu
 
 
Hlbšie zmladenie, pri ktorom sa odstraňujú aj niektoré hlavné kostrové konáre, sa uplatňuje pri starých stromoch, ak nie je poškodený kmeň stromu alebo silne napadnutý chorobami.
 

Ako postupovať pri znížení a zmladení koruny stromov

 
 
Pred zmladením starých stromov je treba najskor zníženie stredníka a potom podľa prirodzeného tvaru koruny urobiť rez bočných konárov. Pri voľných tvaroch, hlavne jabloní, je treba dodržať široko pyramidálny tvar koruny, pri hruškách uhol ostrejší.
 
 
Hlbšie zmladenie starých stromov je treba robiť v priebehu dvoch až troch rokoch. Preto počas dvoch rokov, lebo pri dobrej výžive narastie v korune veľa výhonkov, ktoré ju nadmerne zahustia a musia postupne odstranovať.
 
 
Pri slivkovinách a marhuliach pred zmladením sú veľmi často obavy z glejotoku. V teplých polohách znášajú zmladenie aj 20 ročné slivkoviny, ale v chladnejších polohách neznesú taký silný zásah ani mladšie stromy.
 
 
Platí to aj pri marhuliach, ktoré sa v našich podmienkach nedožívajú dlhšieho veku, lebo v prvých rokoch majú silnejší rast. Preto už niekedy po piatich rokoch vyžadujú zmladenie.
 
 
 Marhule znášajú zmladzovací rez po zbere úrody bez nebezpečenstva glejotoku a často lepšie ako v zimnom období.
 
 
Hlbšie zmladenie vyžadujú jadroviny pri cestách, v starších sadoch a záhradách, ktoré nemajú majiteľov alebo neboli nikdy rezané
.
 
Niektorý záhradkári chalupári a začiatočníci sa žačali venovať tejto činnosti a tak si zveladili okolie ale aj celkový vzhlad krajiny.
 
 
Pri zmladzovaní ovocných stromov sa robí rez na prevod spolu presvetlovacím rezom.  Spätným rezom na prevod sa odstránia časti konára nad bočným konárom z neho vyrastajúcim.
 
 
Rez na prevod sa prevádza smerom v závislosti od daného konára vždy na nižšie vyrastajúci pod ním a to bez ponechania čapíka alebo kýpťa. Rez sa robí postupne počas dvoch až troch rokov v závislosti od predchádzajúcej údržby.
 
 
Presvetlovacím rezom koruny sa odstrania na konárový krúžok prebytočné, nežiaduce konáre – vlky, konkurenčné výhonky, výmladky konárikov napadnutých chorobami prípadne s prezimujúcimi štádiami škodcov.
 
 
Po dvoj až trojročnom zmladení strom nadobudne správny tvar v správnej výške a následne sa už prevádza udržovacím rezom rodivý obrast a skracovanie bočných letorastov, aby sa udržal tvar optimálnej koruny.
 
 
autor článku
 
Michal Tibenský
 
Pomáham záhradkárom so strihaním ovocných stromov, aby získali zo stromov kvalitnú, chutnú úrodu plodov a mali pekné, zdravé stromy. Zároveň si ušetrili  viac času, námahy a nemuseli sa trápiť so strihaním svojpomocne.
 
Viac informácií o mne