Ako predísť striedaniu rodivosti stromov

22.03.2014 15:02

Základnou podmienkou ako predchádzať striedaniu rodivosti pri pestovaní ovocných stromov je rez a ošetrovanie

 

Sú to hlavné činnosti, ktoré majú najväčší vplyv pre jednotlivé ovocné stromy. Rez a ošetrovanie ovocných stromov má dôležitý význam ako pri intenzívnom tak extenzívnom pestovaní. Stromy po správnom reze a ošetrovaní v správnej dobe dokážu priniesť oveľa viac ovocia ako predtým. Prečítajte si ako dosiahnuť kvalitnú a zdravú úrodu každým rokom. 

 

Rez a ošetrovanie ovocným stromom pomôže:

  • vybudovať pevnú korunu stromu s rovnomerným rozložením konárov v určitom priestore
  • vytvoriť dostatočný prístup svetla a vzduchu do vnútra koruny
  • udržať rastovú a rodivú rovnováhu stromu
  • zabezpečiť každoročnú úrodu kvalitného a zdravého ovocia
  • obmedziť chemické ošetrovanie na minimum pravidelným rezom na jar a v lete 

 

Pre správny vývin ovocných stromov je treba dbať na to, aby sa zachovala rovnomerná veľkosť a tvar koruny počas celého obdobia pestovania. To je však možné len pravidelným rezom. Mnohý záhradkári veria, že radikálnym rezom prinútia stromy k väčšej úrodnosti. Niektorý však sú presvedčení, že stromy stačí posadiť a budú mať tak či tak ovocie. V oboch prípadoch síce úrodu dosiahnu, ale výsledkom sú malé plody takmer bez chuti často napadnuté škodcami. 
 

Rez je veľmi dôležitý zásah do ovocného stromu a chyby sa ťažko naprávajú. Niekedy sa po radikálnom reze strom už viac nespamätá, Po takom zákroku sa strom snaží odrezanú časť nahradiť množstvom mladých výhonov.

 

V takomto prípade je už len možnosť vybrať mladý konár, ktorý bude nahrádzať pôvodný. Lenže strom bude neustále vyhánať nové a nové výhony z radikálne zrezanej časti starého konára. Takto vám zmladzovací rez neodporúčam robiť, ved posúdte sami podľa situácie na obrázku. Ked už zmladzovací rez , tak postupný, počas dvoch až troch rokov.

 

Dalšou dôležitou skutočnosťou, ktorá má vplyv na úrodnosť, je podpník stromu a rez stromu. Podzemná časť teda koreň stromu je hlavným regulátorom rastu a vývinu stromov. Podpník je neušlachtilý, planý alebo divý strom, ktorý musí byť príbuzný ušlachtilému kultivaru. Jednoduchšie vysvetlenie: planá jablon je podpník pre ušlachtilú odrodu jablone, planá marhula je podpník pre ušlachitlú marhulu.

 

Podpníky môžu byť rýchlo, stredne rýchlo a pomaly rastúce. Od typu podpníka sa odvíja aj rýchlosť rastu ušlachtilej odrody, ktorá je na podpníku naštepená. Túto skutočnosť treba mať na zreteli pred nákupom stromkov, ktoré musia mať štítok od pestovateľa s presnými údajmi o podpníku, odrode a dalších informáciách.


Od podpníka a odrody závisi aj technika rezu, ktorú treba prispôsobiť danému stromu. Pri niektorých odrodách jabloní ako je rubín, je treba vedieť skutočnosť, že tvorí rodivý obrast na koncoch výhonov. Ak by ste ho odstránili, stratíte pomerne vela úrody. Preto pri tejto odrode treba robiť len udržiavací rez každý druhý až tretí rok. Rodivé konáre u tejto odrody je potrebné vyviazať k stredníkuaby sa pod váhou plodov nezlomili. 

 

V závislosti od typu podpníka sa požívaju krátky, stredný a dlhý rez. Od veku stromu výchovný, udržovací a zmladzovací a podľa vhodného obdbia sa vykonáva zimný a letný rez. Správne použitý rez na správnych stromoch zamedzí alternácií - striadaniu rodivosti stromov. Preto je treba rez robiť dôkladne a s cieľom pre jednotlivé stromy.