Ako rozoznať rodivý a rastový konár na strome

27.01.2014 11:18

Mnohý záhradkári strihajú stromy svojpomocne väčšinou ako vedia a pritom nerozozanávajú, ktorý konár nesie kvetné a ktorý rastové púčiky. Pritom sú to základné vlastnosti pre ktoré sa stromy strihajú.

 

Rastové a rodivé púčiky sa nachádzajú zväčša pri správne strihaných stromoch na každom konári. Pre zistenie či také konáre vaše stromy majú sa pozrite na obrázok ako vyzerá rodivý a rastový konár jablone, ktorý má aj kvetné aj listové púčiky.

 

 

 

Ako rozoznať na konári, v ktorej časti sú aké púčiky?

 

V spodnej časti konára sa nachádzajú krátke rodivé púčiky, ktoré sú oblého tvaru. V hornej časti konára sa nachádzajú rastové púčiky, ktoré sú tenkého a menšie tvaru.

 

Na mnohých stromoch však takéto konáre chýbajú. Je to z väčšej miery dosiahnuté zlým rezom v zimnom období. Vo väčšine prípadov záhradkári robia tú istú chybu a to že strihajú konáre tak, aby mali stromy čo najnižšiu korunu. Robia čo najkratší rez aj na starších konároch, čo má za následok metlovitosť korún. proti metlovitosti však sa dá zabríniť odbroným vyselektovaním určitých konárov tak, aby sa zachovala štruktúra tvaru pre daný strom.

Pozrite si ako krátky rez v zimnom období zapôsobí na rast a rodivosť stromu

Krátkym rezom na jabloniach v zimnom období dosiahnete podobnú situáciu ako je zobrazená na obrázku. Žiadny rodivý obrast ani na staršom dreve ani na mladých výhonkoch.

 

Tu treba pristúpiť k výberu konárov pre obnovenie rodivosti. Konáre je potrebné vybrať tak, aby ste dosiahli rovnomerné rozloženie koruny na správny tvar. Následne je urobiť nie krátky rez ako v minulosti, ale dlhý rez ako je na prvom obrázku vyššie. Dlhým rezom docielite pravidelnej tvorby rodivého obrastu a správne rozloženie nových konárov v zimnom období.  

Dlhý rez sa najčastejšie vykonáva pri jabloniach, kde sa skracuje len jedna tretina konára. 

Pozrite si ako vyzerá jablon po dlhom zimnom reze.

V tomto prípade ide o jablon zapestovanú v tvare štíhle vreteno, kde je dlhý zimný rez podstatnou a priritnou záležitosťou. Pravidelným dlhým rezom sa dosahuje pravidelného vytvárania rodivého obrastu každým rokom. Týmto spôsobom dosiahnete vyrovaný pomer úrody bez rýchleho starnutia stromov a predčasného vyčerpania stromov.