Presvetlenie a udržovací rez ovocných stromov

05.02.2014 08:30

Presvetľovací rez

Odborný zásah, pri ktorom sa z koruny stromu odstránia na konárový krúžok jednoročné plané výhonky - vlky, starý rodivý obrast, niektoré poškodené kostrové alebo bočné konáre.

 

 

 

 

Výhody presvetľovacieho rezu

  • dostatočne vzdušná a svetlá koruna stromov
  • zamedzenie častému napádaniu stromov chorobami
  • zdravé, vyfarbené plody správnej veľkosti a chuti
  • podpora rastu nových rodivých konárov
  • dlhodobo vitálne a zdravé stromy

 

Cieľom presvetľovacieho rezu je vytvoriť v korune stromu priaznivé vzdušno-svetelné pomery. Prispieva aj k formovaniu zvoleného tvaru koruny. Má veľmi priaznivý vplyv na kvalitu a vyfarbenie plodov, ako aj na celkový zdravtoný stav stromu.

 

Presvetľovanie korún je veľmi dôležitým pestovateľským opatrením pri všetkých ovocných druhoch od výsadby stromčeka na trvalé stanovisko až do konca jeho života.

 

Udržovací rez 

 

 

 

Uplatnuje sa pri stromoch, ktoré budú alebo sú v plnej rodivosti. Odstraňujú sa ním choré, poškodené, križujúce a zahusťujúce konáre. Je to rez na rodivý obrast – radšej rezať menej ako viac. Znamená to, že ak, sa odreže dlhšia časť konára, ktorý nesie kvetné puky, odstráni sa aj množstvo úrody.

 

Ako pomôže udržiavaci rez stromom

  • podpora a udržanie rodivého obrastu
  • vyrovnaný pomer rastu konárov a výšky stromu
  • odolnosť voči chorobám a škodcom
  • stromy starnú pomalšie a sú dlhodobo plné sily
  • pravidelná, zdravá úroda chutných plodov

 

Udržovací rez má svoje kritéria, podľa ktorých dosiahnete pravidlenú úrodu po dlhú dobu. Tieto kritéria sú špecifické svojim spôsobom pre každý druh ovocného stromu Sú to najmä podpník a vek stromu.

 

Udržovacím rezom sa zabraňuje vytváraniu oblúkovitých konárov. Na oblúkovitých konároch sa podporuje rast planých výhonkov – vlky. Oblúkovité, metlovité konáre treba odrezať po mladší konár smerujúci šikmo nahor a von s koruny. Získa tak priestor pre vznik šokmo rastúcich mladých výhonkov, ktoré ponesú v budúcnosti úrodu.

 

Pri silnejšie rastúcich kultivaroch je potrebné dbať na výšku stromu. Zabráni sa tak príliš vysokým korunám hlavne v malých záhradách. Stredník treba regulovať prevodovým rezom na nižšie vyrastajúci konár. Ten nahradí terajší čím sa koruna zníži.

 

Rez treba urobiť radšej dlhší ako kratší, aby sa nevytvorila metlovitosť konárov. Následne je potrebné urobiť rez bočných kostrových konárov. Stredným rezom bočných konárov sa dosiahne vyvážený rast letorastov a rodivého dreva a zároveň bude strom v miazgovej rovnováhe. 

 

Pravidelným udržiavacím rezom sa podporuje rast, veľkosť a stabilita koruny. Stromy preto starnú pomalšie a tým sú dlhodobo mladé a plné sily.