Aký význam má zimný rez ovocných stromov?

04.01.2019 11:20

Rez ovocných stromov a drevín v zimnom období ovplyvní nielen úrodu a kvalitu plodov, ale aj celkový tvar stromu. Bez pravidelného rezu sa rýchlo zahustia a už po niekoľkých rokoch neprinášajú dostatok plodov.

 
 
Zimný rez ovocných stromov je potrebné vykonať v časovom období, ked stromy začínajú nastupovať do vegetačného cyklu. Je potrebný od vysadenia, počas rodivosti až po starnutie stromov. Pravidelným rezom a ošetrovaním počas zimy sa dosiahne pevná, presvetlená koruna s následnou úrodou kvalitného ovocia. 

 

Význam zimného rezu ovocných stromov

 

  • tvorba rodivého obrastu a kvetných púčikov od výsadby až po staré stromy
  • vytvorí sa pevná, presvetlená a vzdušná koruna stromov
  • dosiahne sa kvalitná a chutná úroda ovocia každým rokom
  • pravidelná rodivosť aj v staršom veku stromov
  • pravidelným a správnym rezom stromy starnú pomalšie
  • zamedzenie striedania rodivosti stromov
 
 
Pri správnom ošetrovaní a reze v tomto období sa dosiahne dostatok úrody ovocia. Aby sa dosiahla kvalitná úroda a pekné stromy je odborný rez je potrebný robiť každoročne.
 
 
Postupom rokov sa koruna začne meniť
 
 
Zahusťujú sa okrajové a vyholujú vnútorné časti koruny. Znižuje sa kvalita ovocia, úroda sa postupne presúva k obvodu koruny. U jabloní a hrušiek sa môže objaviť striedavá rodivosť.
 
 
U starších stromov dochádza k nerovnomernému rozkonáreniu a vznikajú ostré uhly rozvetvenia. To spôsobuje oslabenie stability konárov a pod váhou ovocia sa môžu polámať.
 
 
Dôvodom, prečo sa vykonáva rez stromov v zimnom období: pekne vidieť tvar koruny a všetky konáre stromu.
 
 
autor článku
 
Michal Tibenský
 
Pomáham záhradkárom so strihaním ovocných stromov, aby získali zo stromov kvalitnú, chutnú úrodu plodov a mali pekné, zdravé stromy. Zároveň si ušetrili  viac času, námahy a nemuseli sa trápiť so strihaním svojpomocne.
 
Viac informácií o mne
 
Tel: 0911 416 184
 
Dalšie tipy a návody, ako si zjednodušiť prácu zo strihaním stromov