Prečo rezať ovocné stromy

13.02.2014 20:42

Bez pravidelného rezu rodivé drevo, na ktorom sa vytvárajú kvety a plody by po niekoľkých rokoch úplne zostarlo. Úrodnosť stromov sa nepravidelným rezom postupne presúva od stredu koruny smerom von. To zapríčinuje že množstvo plodov ohýba celé konáre od stredu koruny smerom k zemi. Pritom pravidelným rezom bude koruna pevná rastúca smerom od stredu do hora bez konkurenčných výhonov, ktoré ju zahustujú.

 

Kedy strom tvorí rodivý obrast?

 

Väčšina ovocných drevín vytvára plody na dvoj - trojročných rodivých konároch. Staršie drevo má len málo a menej kvalitného ovocia. Výnimkou sú napríklad broskyne alebo višne, ktoré kvitnú na jednoročných výhonkoch.

 

Cieľom rezu ovocných drevín je podpora vitálneho a zdravého plodiaceho dreva a zabezpečenie prístupu svetla a vzduchu dovnútra koruny, čo prispieva dobrému zdravotnému stavu rastliny. Sila rastu závisí od podpníka a udáva veľkosť, akú môže ovocná drevina dosiahnuť.

 

Ovocné dreviny by mali byť zdrojom zdravých a aromatických plodov a správny rez  je dôležitým predpokladom.