Letný rez marhulí, čerešní a višní

13.08.2020 20:57

letný rez čerešneMáte v záhrade starú marhulu, čerešnu alebo višnu? Sú stromy vysoké, majú široké koruny? Chcete stromom prinavrátiť rast a stratenú rodivosť?

 

Zmladzovací rez sa robí na starších a starých stromoch, ktoré majú vysoké a široké koruny, začínajú usychať rodivé konáre a majú nepravidelnú rodivosť.

 

Najčastejší príznakom pre zmladenie koruny sú oblúkovito zohnuté konáre, ktoré pod váhou ovocia sa dostali do vodorovnej a šikmej polohy smerom k zemi. Často sa aj hrubé konáre plné ovocia vylomia ešte pre dozrietím plodov, čo býva viac na škodu ako úžitku.  

 

Postup pri zmladzovacom reze marhulí, čerešní a višní

 

V prvom rade treba vziať do úvahy celkový stav stromu, či je vhodný ho zmladiť a či po hlbšom zásahu prežije. 

 

Marhule

 

Pri marhuliach býva častou chybou záhradkárov že ich nechajú volne rásť netreba rezať ani ošetrovať. Je to však dobré len do určitého stavu, kým za nezlomí polovica stromu a potom je už neskoro. Preto treba marhule postupne udržovacím rezom v letnom období po zbere skracovať o jednu tretinu konárov rastúcich v hornej časti koruny. 

 

Ak sa letný rez nerobí aspon každý druhý rok, potom sa stromy dostanú do stavu, ked prestávajú pravidelne rodiť a začínajú usychať vnutorné ako aj vonkajšie konáre. 

 

 

Čerešne

 
čerešna druhý rok po zmladzovacom reze

Staré čerešne znášajú aj radikálny zmladzovací rez a to zrezaním celej koruny s ponechaním kmeňa. Takto zrezaný kmeň dokáže nahradiť korunu zo spiacich púčikov množstvom mladých výhonov, s ktorých je treba  vybudovať novú korunu.

 

S novovyrastených výhonov v druhom roku po zrezaný vyberieme tri -štyri, ktoré budú tvoriť kostru stromu.

V dalších rokoch postupujeme ako výchovnom reze mladých stromov

 

 

Višne

 

U starších višní, ktoré sú husté a majú množstvo suchý konárov a slabú rodivosť je to podobné ako u čerešní, s rozdielom že po radikálnejšom reze trpia silným glejotokom a hrozí, že neprežije. Treba letný rez robiť postupne zmladením počas dvoch až troch rokov podobne ako pri marhuliach, čím sa zabezpečí rovnomerný rast a rodivosť. 

 

 

 

Aby zmladzovací rez v letnom období bol prínosom pre vaše stromy, treba ho robiť postupne počas dvoch až troch rokov. Každý rok treba odrezať jednu tretinu konárov na nižšie rozkonárenie tak aby sa koruna postupne vrátila do pôvodného stavu. Po takomto postupnom zmladzovacom rez po zbere úrody dosiahnete vyrovaný rast, obnovíte rodisť a celkový stav stromu.

 

Ak potrebuje urobiť letný rez marhulí, čerešní alebo višní a máte obavy zo zle urobeného rezu svojpomocne, obrátťe sa na mňa a využite odborný letný rez