Letný rez marhulí, čerešní a višní

03.07.2019 20:57

letný rez čerešne Postup pri zmladzovacom reze marhulí, čerešní a višní

 
V prvom rade treba vziať do úvahy celkový stav stromu, či je vhodný ho zmladiť a či po hlbšom zásahu prežije. 

 

Marhule

 
Pri marhuliach býva častou chybou záhradkárov že ich nechajú volne rásť netreba rezať ani ošetrovať. Je to však dobré len do určitého stavu, kým za nezlomí polovica stromu a potom je už neskoro.
 
 
Preto treba marhule postupne udržovacím rezom v letnom období po zbere skracovať o jednu tretinu konárov rastúcich v hornej časti koruny.
 
 
Ak sa letný rez nerobí aspon každý druhý rok, potom sa stromy dostanú do stavu, ked prestávajú pravidelne rodiť a začínajú usychať vnutorné ako aj vonkajšie konáre.
 
 

Čerešne

 
Staré čerešne znášajú aj radikálny zmladzovací rez a to zrezaním celej koruny s ponechaním kmena. Takto zrezaný kmeň dokáže nahradiť korunu zo spiacich púčikov množstvom mladých výhonov, s ktorých sa vybuduje nová korunu.
 
S novovyrastených výhonov v druhom roku po zrezaný vyberieme tri -štyri, ktoré budú tvoriť kostru stromu. V dalších rokoch postupujeme ako výchovnom reze mladých stromov
 
 

Višne

 
U starších višní, ktoré sú husté a majú množstvo suchý konárov a slabú rodivosť je to podobné ako u čerešní, s rozdielom že po radikálnejšom reze trpia silným glejotokom a hrozí, že neprežije.
 
 
Treba postupovať postupne zmladením počas dvoch až troch rokov podobne ako pri marhuliach, čím sa zabezpečí rovnomerný rast a rodivosť.
 
 
Aby zmladzovací rez v letnom bol prínosom pre vaše stromy, treba ho robiť postupne počas dvoch až troch rokov. Každý rok treba odrezať jednu tretinu konárov na nižšie rozkonárenie tak aby sa koruna postupne vrátila do pôvodného stavu.
 
 
Po takomto postupnom zmladzovacom rez po zbere úrody dosiahnete vyrovaný rast, obnovíte rodisť a celkový stav stromu.
 
 
 
autor článku
 
Michal Tibenský
 
Pomáham záhradkárom so strihaním ovocných stromov, aby získali zo stromov kvalitnú, chutnú úrodu plodov a mali pekné, zdravé stromy. Zároveň si ušetrili  viac času, námahy a nemuseli sa trápiť so strihaním svojpomocne.

Viac informácií o mne